Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Xin hãy dạy con

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013


nhưng không quên những người con phải thương yêu
và thấy được những người con phải thương yêu
nhưng không quên điều con phải làm.
Xin cho con thấy được những nhu cầu thật sự của kẻ khác.
Thật là khó
để khỏi ước muốn thế cho người khác
để khỏi trả lời thế cho người khác
để khỏi quyết định thế cho người khác.
Lạy Chúa, thật là khó,
để khỏi lấy những ước muốn của mình thế cho những ước muốn của kẻ khác
nhất là khi nó khác xa những ước muốn của chúng con;
Lạy Chúa,xin cho con thấy được điều Ngài chờ đợi nơi con
giữa những người anh em của con.
Xin hãy khắc sâu vào tâm can con điều xác thực này:
Con không làm cho kẻ khác hạnh phúc được khi không có sự hợp tác của họ...
Lay Chúa xin hãy dạy con
làm điều này điều nọ vì yêu thương anh em.
Xin hãy dạy con yêu thương anh em
để chỉ tìm được niềm vui khi làm được điều gì đó cho họ,
và để một ngày nào đó họ nhận ra
chỉ có Ngài là Tình Yêu.
Lạy Chúa, xin cho con thấy được điều phải làm
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét