Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Giáo Xứ Thanh Minh (Đang Trong Những Ngày Khởi Công Xây Dựng Nhà Truyền Thống)

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013                                              
                                                        Cha Xứ đang giám sát và chỉ đạo xây dựng

Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét