Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ngày 26/07: Lễ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013


WGPSG -- Cha mẹ của Đức Trinh nữ Maria, tức ông bà ngoại của Chúa Giêsu, đã không được nêu lên trong Tân Ước, cũng không có trong bản gia phả của Phúc Âm thánh Mátthêu, cũng như của Thánh Luca.
Danh tánh Gioakim và Anna được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh nữ Maria vào khoảng năm 200. Danh tánh bà Anna (Hanna) gợi cho chúng ta nhớ đến người mẹ của tiên tri Samuen (x. 1Sm 1); bà được chồng yêu mến và được Thiên Chúa chúc phúc.
Thánh Anna được Giáo Hội Đông Phương tôn kính từ thế kỷ thứ V; và hiện tại, người Hy Lạp hằng năm vẫn kính nhớ trong 3 ngày lễ. Lễ kính thánh Anna được phổ biến ở Giáo Hội Tây Phương vào thế kỷ thứ X. Thánh Gioakim thì mãi đến thế kỷ XVI mới thấy xuất hiện. Dù vậy, có một sự lên xuống trong thánh lễ mừng kính hai vị thánh này:
  • Đức Thánh Cha Piô V (+ 1572) loại bỏ thánh lễ kính thánh Anna;
  • Đức Thánh Cha Giêgôriô XIII (+1585) cho tái lập lại;
  • Đức Thánh Cha Giêgôriô XV (+ 1623) lại loại bỏ;
  • Đức Thánh Cha Lêô XIII (+ 1903) cho tái lập và nâng lên bậc II;
Từ đó phụng vụ có:
  • Ngày 26 tháng 7 mừng lễ thánh Anna.
  • Ngày 16 tháng 8 mừng lễ thánh Gioakim.
Đức Thánh Cha Phaolô VI (+ 1978) canh tân phụng vụ, từ đó hai vị thánh được mừng chung vào ngày hôm nay: Ngày 26/07 hàng năm.
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét