Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Bảy lời sau cùng của Chúa Giêsu

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Cách sách phúc âm ghi lại bảy câu nói của Chúa Giê-xu khi ngài bị treo trên thập tự giá:
1"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." - Phúc âm Lu-ca 23: 34

2"Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi." – Phúc âm Lu-ca 23: 43

3"Này bà ơi, kia là con của bà." – Phúc âm Giăng 19: 26

4"Thiên Chúa tôi ơi! Thiên Chúa tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" - Phúc âm Mátthêu 27: 46; Phúc âm Máccô 15: 34

5"Ta khát." – Phúc âm Giăng 19: 28

6"Mọi việc đã được trọn." – Phúc âm Giăng 19: 30

7"Cha ơi, Con giao thác linh hồn Con lại trong tay Cha!" – Phúc âm Lu-ca 23: 46
Tất cả đều là những câu nói ngắn. Bị ngạt thở do kiệt sức và thương tích, người bị treo trên cây thập tự phải gắng sức lấy hơi mới có thể thốt ra vài lời trong đau đớn.
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét