Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THANH MINH CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Thứ Bẩy, ngày 16/8/2014 (họ Nhà xứ đảm trách)

- 16h00  : Hiệu chuông
- 16h30' : Rước kiệu Chúa quanh khuân viên thánh đường
                Thánh Lễ khai mạc tuần chầu.
                Cung nghinh Thánh Thể quanh khuân viên thánh đường sau đó vào nhà thờ;

Chúa Nhật, ngày 17/8/2014

- 05h00  : Thánh lễ thứ nhất. (họ An Đạo đảm trách)
                Sau Thánh Lễ cha đặt Mình Thánh  chầu tới 8h45.
- 09h00' : Rước đoàn đồng tế từ nhà chung ra nhà thờ dâng
                Thánh Lễ chính tiệc. (họ Nhà xứ đảm trách)
                Sau thánh lễ cộng đoàn nghỉ trưa.
- 14h00  : Cha đặt Mình Thánh Chầu.
- 17h00  : Thánh Lễ thứ ba. (họ Minh Thành đảm trách)

Thứ Hai, ngày 18/8/2014 (họ Qua Viên đảm trách)

- 05h00' : Thánh Lễ Chầu tạ -  bế mạc tuần chầu

--------------------------------------------------------------------------------------------


THỨ TỰ CÁC GIỜ CHẦU  NGÀY CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
 NGÀY 17/8/2014

BUỔI SÁNG:

- 05h00' : Thánh lễ thứ nhất: họ An Đạo
Sau thánh lễ Cha đặt mình Thánh Chầu:
- 6h00' : Họ giáo An Đạo
- 6h30' : Họ giáo Thánh Gia
- 7h00' : Họ giáo Minh Thành
- 7h30' :  Họ giáo Quan Viên
- 8h00' :  Các em giáo lý
(8h30' RƯỚC ĐOÀN ĐỒNG TẾ VÀO THÁNH LỄ CHÍNH TIỆC)

BUỔI CHIỀU:

- 14h00' : Cha đặt mình thánh chầu
- 14h00' : Huynh đoàn giáo xứ
- 14h30' : Hội con Đức Mẹ
- 15h00' : Hội Gia trưởng
- 15h30' : Ca đoàn nhà xứ
- 16h00' : Nghĩa binh thánh thể
- 17h00'  ( Thánh Lễ thứ ba - họ giáo Minh Thành đảm trách)

 Thanh Minh, ngày 25 thánh 7 năm 2014
ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN
Chủ tịch HĐMV
đã ký
Vinc. Nguyễn Văn Thử 
    
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét