Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Cha Xứ Vinh Sơn. Nguyễn Hòa cùng Ban Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Kêu Gọi Thành Lập Ban Giới Trẻ

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

       Cha Xứ  Vinh Sơn. Nguyễn Hòa mới về tiếp quản giáo xứ. Cha có nguyện vọng kêu gọi anh em còn là sinh viên và đang đi làm xa quê. Thành lập Ban Giới Trẻ giáo xứ Than Minh. Cha xứ mong muốn lực lượng giới trẻ sẽ là nguồn sức mạnh phát triển cho Giáo Xứ trong tương lai... và là nhóm tình nguyện trong nhưng ngày lễ, hội...


    
Chúng tôi kêu gọi sự góp phần của quý anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của anh chị !

Dưới đây là bản đăng ký mẫu. Anh chị làm theo mẫu và gửi về địa chỉ Email sau:
- Email: giaoxuthanhminh@gmail.com
- Xin liên hệ: 0976.986.255 / 094.84.73.255
 


Giáo Phận Thái Bình
Giáo Xứ Thanh Minh
Ban Giới Trẻ Giáo Xứ Thanh Minh

TỜ KHAI

             Họ và tên + Tên Thánh : ...................................................    Nam: .... Nữ:.....
             Ngày sinh                      : ........................................................
             Thuộc NX - GH            : ............................... ........................................................
             Công việc hiện tại         :......................................................... .........................................
             Địa chỉ nơi ở hiện tại    :...........................................................
             Số điện thoại                 :........................................................
             Email: ........................................                 Facebook: .......................................(nếu có)
           
            Ý kiến của bạn, khi gia nhập ban giới trẻ giáo xứ:
.....      ....................................................................................... .......................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

     

Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét