Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, truyền chức Lm + Pt, và công bố thành lập 6 Tân giáo xứ

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Mừng lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Phận Thái Bình
Truyền Chức Linh Mục, Phó Tế và Công Bố Thành Lập 6 Tân Giáo Xứ

Kính gửi  :  Quý Đức Ông, quý Cha, quý  Bề  trên, quý  Tu sỹ  nam nữ, chủng sinh và 
anh  chị em giáo hữu Giáo phận Thái Bình.
Đức Cha Giáo phận sẽ  cử hành lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan Thầy 
Đệ Nhị Giáo phận và truyền chức linh mục và phó tế vào ngày 8 tháng 12 năm 2014. 

I.  Chương trình rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, 07/12/2014 
-  15g30 : Các đoàn hội có mặt tại Nhà Thờ Chính Tòa
-  18g00 : Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm 
-  19g00 : Thánh lễ 
-   20g00 : Diễn  nguy ện  mừng kính Đức Mẹ  với ch ủ  đề :  Cùng Mẹ  Hướng V ề  Belem.

II.  Chương trình mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và Truyền Chức, 08/12/2014
-  07g00 : Tiếp đón 
-  08g00 : Rước đoàn đồng tế 
-  08g15 : Thánh Lễ Quan thầy và Truyền chức Linh mục - Phó tế (quý Cha mang 
lễ phục Trắng)
-   11g30 : Tiệc mừng – bế mạc

III.  Danh sách Các Tiến Chức Linh Mục
  Các Tiến Chức Linh Mục thuộc Giáo phận:

1.  Thầy Đaminh PHẠM BÁ HÀN, sinh ngày 02/11/1940, thuộc  giáo  xứ Phương 
Xá, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

2.  Thầy  Vinh  Sơn  TRẦN  VĂN  HÙNG,  sinh  năm  1954,  thuộc  giáo  xứ  Thuận 
Nghiệp, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

3.  Thầy Antôn TÔ DUY LÂM, sinh ngày 05/6/1980, thuộc  giáo  xứ Bích Du,  xã 
Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

4.  Thầy  Đaminh  ĐẶNG  HỮU  NGHỊ,  sinh  ngày  03/10/1975,  thuộc  giáo  xứ 
Lương Đống, xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

5.  Thầy  Giêrônimô  TRẦN  VĂN  NGỮ,  sinh  năm  1960,  thuộc  giáo  xứ  Đền  Thánh 
Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

6.  Thầy Đaminh NGUYỄN CAO PHI, sinh ngày 28/11/1961, thuộc giáo họ Thọ 
Lộc, xứ Nguyệt Lãng, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

7.  Thầy Vinh Sơn TRỊNH XUÂN PHONG, sinh ngày 24/11/1947, thuộc  giáo  xứ 
Xuân Hòa, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

8.  Thầy Giuse PHẠM ĐÌNH PHÙNG, sinh ngày 17/3/1942, thuộc giáo xứ Hoàng 
Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

9.  Thầy Đaminh NGUYỄN VĂN VỰC,  sinh ngày 10/3/1978, thuộc  giáo  xứ Tây 
Làng, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

2
  Các Tiến Chức Linh Mục thuộc Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc:

1.  Thầy  Giuse  Viên  Maria  NGUYỄN  BÍNH  NGỌ,  sinh  ngày  01/6/1966,  thuộc 
Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, 521 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam 
Phú, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

2.  Thầy Giuse Maria PHAN XUÂN HÀO, sinh ngày 05/8/1966, thuộc Dòng Đức 
Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, 521 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

  Tiến chức linh mục thuộc Dòng Đa-minh:

Thầy Đaminh Tạ Văn Tịnh, OP.,  sinh ngày 16/4/1979, thuộc  Dòng Đa-minh, 
44- Tú Xương, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

IV.  Danh sách các tiến chức Phó tế
  Các Tiến chức Phó Tế thuộc Giáo phận: 

1.  Thầy  Đaminh  NGUYỄN  VĂN  BẢNG,  sinh  ngày  17/3/1975,  thuộc  giáo  xứ 
Trung Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

2.  Thầy Giuse PHẠM ĐỨC BÌNH, sinh ngày 16/12/1959, thuộc giáo xứ Vinh 
Sơn, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

3.  Thầy Giuse PHẠM VĂN CHỨC, sinh ngày 20/8/1973, thuộc giáo xứ Hoàng 
Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

4.  Thầy  Thomas  TRẦN  XUÂN  ĐẠI,  sinh  ngày  28/4/1970,  thuộc  giáo  xứ  Hữu 
Vy, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

5.  Thầy Vinhsơn ĐỖ  VĂN HÀ, sinh ngày 10/08/1972, thuộc giáo họ  Hậu Trung, 
xứ An Lập, xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

6.  Thầy Vinhsơn NGUYỄN VĂN HOÀNG, sinh ngày 07/3/1945, thuộc giáo họ 
Lập Trại, xứ An Lập, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

7.  Thầy Phêrô NGUYỄN ĐÌNH LAM, sinh ngày 02/8/1966, thuộc  giáo xứ Xuân 
Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

8.  Thầy Phêrô CHU DUY MẠC, sinh ngày 29/01/1965, thuộc giáo họ Đồng Vân, 
xứ Đồng Quan, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

9.  Thầy Giuse MAI TRẦN MINH, sinh ngày 20/8/1972, thuộc giáo xứ An Lập, 
xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

10.  Thầy Đaminh ĐẶNG THÁI PHÚC, sinh ngày 06/5/1976, thuộc giáo xứ Giáo 
Nghĩa, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

11.  Thầy Giuse BÙI VĂN PHƯƠNG, sinh ngày  09/01/1964, thuộc giáo xứ Trại 
Gạo, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

12.  Thầy  Giuse  TRẦN  THANH  TÂM, sinh ngày  25/5/1974, thuộc giáo xứ  Hữu 
Vy, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

13.  Thầy  Đaminh  PHẠM  THÀNH  THẠO,  sinh  ngày  20/8/1975,  thuộc  giáo  xứ
Thanh Châu, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

14.  Thầy  Giuse  TRẦN  VĂN  THỤ,  sinh  ngày  24/4/1977,  thuộc  giáo  xứ  Trung 
Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

15.  Thầy Vinh Sơn PHẠM VĂN THƯỢNG, sinh ngày 16/4/1975, thuộc giáo xứ
Thanh Minh, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

3

16.  Thầy  Phanxicô  Xaviê  ĐINH  VĂN  TRÍ,  sinh  ngày  18/8/1965,  thuộc  giáo  xứ
Đền Thánh Tử Đạo Đông Phú, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

17.  Thầy  Giuse  NGUYỄN  VĂN  TRIỂN,  sinh  ngày  1/3/1963,  thuộc  giáo  xứ  An 
Lập, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

   Tiến Chức Phó tế  thuộc  Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc:
Thầy  Vinhsơn  Phaolô  Maria  PHẠM  QUỐC  DŨNG,  sinh  ngày  20/10/1976, 
thuộc  Dòng  Đức  Mẹ  Đồng  Công  Cứu  Chuộc,  521  đường  Tô  Ngọc  Vân, 
phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

V.  Các giáo họ lên Giáo Xứ :

1. Giáo họ  Chấp Trung, giáo xứ  Mỹ  Đình lên  giáo xứ  Chấp Trung, thuộc giáo hạt 
Đông Hưng, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

2. Giáo họ  Cao Bình, giáo xứ  Cao Mại lên  giáo xứ  Cao Bình, thuộc giáo hạt Nam 
Tiền Hải, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

3. Giáo họ Đông A, giáo xứ Bồng Tiên lên giáo xứ Đông A, thuộc giáo hạt Thành 
Phố, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

4. Giáo họ Kim Châu, giáo xứ  Thanh Châu lên Giáo xứ Kim Châu, thuộc giáo hạt 
Nam Tiền Hải, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

5. Giáo họ Minh Đức, giáo xứ Ninh Cù lên giáo xứ Minh Đức, thuộc giáo hạt Thái 
Thụy, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

6. Giáo họ  Trung Đồng, giáo xứ  Bồng Tiên  lên  giáo xứ  Trung Thành, thuộc giáo 
hạt Thành Phố, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 
Kính xin quý  Đức  Ông, quý  Cha  và  Anh  chị  em  cầu nguyện cho  Giáo phận, cách 
riêng cho các tiến chức linh mục và phó tế sốt sắng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng lãnh 
nhận hồng ân Thánh Chức Chúa trao ban cho các thầy.
Kính chúc quý Đức  Ông, quý Cha và Anh chị  em  luôn bình an trong  Chúa  Kitô  và 
Mẹ Maria.

Thái Bình, ngày 20  tháng 11 năm 2014
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH
Linh mục Vinh Sơn Ngô Thái Phong
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét