Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Giáo Xứ Thanh Minh - TRỰC TIẾP THÁNH LỄ CHÍNH TIỆC TUẦN CHẦU LƯỢT THAY MẶT GIÁO PHẬN NĂM 2020

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Giáo Xứ Thanh Minh - TRỰC TIẾP  THÁNH LỄ CHÍNH  TIỆC TUẦN CHẦU LƯỢT THAY MẶT GIÁO PHẬN NĂM 2020 

Thời Gian 8h Ngày 02.08.2020 

Xem Youtube 4K tại :https://youtu.be/ydQNJiyqlnA 

Truyền Thông : #Bactrachmedia #cameraphanxuyen #giaoxuthanhminh #thanhminhtv #tuanchauluot #giaophanthaibinhTin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét