Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Giáo Xứ Thanh Minh - TRỰC TIẾP THÁNH LỄ KHAI MẠC TUẦN CHẦU LƯỢT THAY MẶT GIÁO PHẬN NĂM 2020

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Giáo Xứ Thanh Minh - TRỰC TIẾP  THÁNH LỄ KHAI MẠC TUẦN CHẦU LƯỢT THAY MẶT GIÁO PHẬN NĂM 2020


 


Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét