Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

(29/06) Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (Lễ Trọng)

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013


 
Ngày 29 tháng 6
THÁNH PHÊRÔ
VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (lễ trọng)
(Bài đọc 1 : Cv 12, 1-11; Bài đọc 2 :
2 Tm 4, 6-8.16b.17-18; Tin mừng : Mt 16, 13-19)
 
1-       Sứ điệp nguyên thủy:
(1) Qua truyền thống lâu đời hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô được mừng kính chung có từ những năm 354 sau Công nguyên, hẳn Phụng vụ của Giáo hội muốn lưu ý chúng ta về những tương quan mật thiết giữa hai vị Thánh nầy, vốn như tương quan giữa hai nguyên lý “âm-dương”, bổ túc cho nhau và không thể thiếu nhau, nếu muốn phát triển; và điều nầy được phản ảnh qua : a) những quan tâm mục vụ ưu tiên; b) những tiêu chuẩn chọn lựa và cung cách sử dụng người của Đức Giêsu và của Giáo hội sơ khai…

 
(2) Trước tiên, liên quan đến những quan tâm mục vụ ưu tiêncủa Đức Giêsu và Giáo hội sơ khai : a) Phêrô với vai trò và sứ mạng “đá tảng” xây dựngcủng cố Giáo hội (Mt 16, 16-19 và ss; Gl 2, 7) - Phaolô với vai trò và sứ mạng phát triển Giáo hội ra bên ngoài những “ranh giới cũ” để đưa Giáo hội “đến với lương dân, với các vua chúa và với cả con cái Israel” (Cv 9, 15; 13, 7.46-48; Gl 2, 7); b) Phêrô với vai trò bảo vệ những giá trị truyền thống tông truyền (Cv 1, 15-26; 2, 42; 3, 12-26) - Phaolô với vai trò canh tân, đổi mới, thích nghi với những hoàn cảnh mới và những con người mới ở bên trong và bên ngoài Giáo hội để giúp cho Giáo hội đi lên và phát triển (Cv 15, 1-35)…
(3) Thứ đến, liên quan đến những tiêu chuẩn chọn  lựa và cung cách sử dụng người của Đức Giêsu và của Giáo hội sơ khai : có lẽ vừa muốn cho người ta thấy công trình xây dựng Nước Thiên Chúa và Giáo hội là công việc của Thiên Chúa-Ba Ngôi hơn là việc của con người, vừa muốn cho người ta nhận ra tình yêu nhưng không của Ngài trong hành trình ơn gọi, nên những kẻ Thiên Chúa đã chọn lựa hầu hết đều không phải là những con người hoàn hảo về mặt loài người : a) nguồn gốc và cá tính tự nhiên : Phêrô, xuất thân gia đình bần hàn, trình độ dốt nát, hơi giáo điều, miệng hùm gan sứa, nhát đảm, thiếu quyết đoán, đôi khi ba phải, khuynh hướng hơi bảo thủ, chối Chúa…- Phaolô, xuất thân gia đình khá giả, mang hai quốc tịch (Do thái và La mã) có trình độ, quá khích, khuynh hướng hơi tự do, không cứng nhắc giáo điều, hơi cấp tiến, ghét và tìm cách tiêu diệt kitô-giáo; b) tương quan với người khác : Phêrô, dù trên cương vị đứng đầu (Ga 21, 15-17), nhưng vẫn rất khiêm tốn, thậm chí với một chút nhút nhát, e dè, sợ hãi, tuân theo sự phân công của Nhóm Tông đồ ở Giêrusalem mà đứng đầu có lẽ là Giacôbê, anh em họ hàng với Đức Giêsu (Cv 8, 14; 11, 2-3; Gl 2, 11-21) – Phaolô, khiêm tốn, tôn trọng cấp trên, nhưng không với mặc cảm kẻ dưới, mà là như những đồng sự, cùng hành động vì cùng một mục đích chung là xây dựng Nước Thiên Chúa…
 
2-       Sứ điệp cho ngày hôm nay:
(1) Sự nghiệp xây dựng Nước Thiên Chúa, trước tiên, là công trình của Thiên Chúa-Ba Ngôi, thứ đến, là của sự cộng tác của nhiều người và của nhiều thế hệ…
(2) Về mặt nhân loại, khác nhau trên nhiều phương diện, nhưng Phêrô và Phaolô có một điểm chung, và đây mới là điều quan trọng, đó là cả hai cùng có một tình yêu hết sức mãnh liệt, đến độ các ngài đã hoàn toàn dám sống và chết cho Đức Giêsu-Kitô và Giáo hội-Thân Mình của Ngài…
Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét