Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Một số hình ảnh Tuần Chầu lượt GX Thanh Minh 2015

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Do trời mưa nặng hạt, công tác chuẩn bị ghi hình có chút trở ngại lên ban truyền thông không đưa được chi tiết  Tuần Chầu lượt GX Thanh Minh. Mong các quý bạn thông cảm:


Thánh Lễ Chiều Chủ Nhật


                                                                                                                                 CTV - NhungPham
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

1 nhận xét: