Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Anh Vinct. Vũ Văn Chinh & Chị Maria. Nguyễn Thị Duyên

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013


Xin chúc mừng hạnh phúc anh chị.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của anh chị hôm nay và mãi mãi.
Anh Vinct. Vũ Văn Chinh 
Con ông bà Vũ Văn Sửu và Maria Vũ Thị Sa Thuộc giáo xứ Thanh Minh 
Sánh duyên cùng: 
Chị Maria. Nguyễn Thị Duyên
Con ông bà Vinct. Nguyễn Văn Nhạ và Maria Lê Thị Dung Thuộc xứ Trung Đồng 
Thánh lễ Hôn phối được cử hành hồi 9h00’ ngày 1/07/2013 Tại Thánh đường Giáo xứ Trung Đồng. Anh chị đã trao ban Bí tích Hôn phối cho nhau trước sự chứng kiến của cha xứ Aug. Phạm Quang Tường và cộng đoàn.


Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét