Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thanh Minh, ngày 08.9.2014

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014


XỨ THANH MINH
 
 
STT
TÊN THÁNH
HỌ TÊN
NGÀY
 
1
Vinc.
Nguyễn Văn Tới
08.9.2014
 
2
Vinc.
Phạm Văn Lân
08.9.2014
 
3
Vinc.
Trần Văn Sự
08.9.2014
 
4
M.
Phạm Thị Tươi
08.9.2014
 
5
M.
Đỗ Thị Miến
08.9.2014
 
6
M.
Đỗ Thị Nhuế
08.9.2014
 
7
Vinc.
Trần Văn Ký
08.9.2014
 
8
M.
Phạm Thị Ngát
08.9.2014
 
9
M.
Phạm Thị Thanh
08.9.2014
 
10
Vinc.
Trần Văn Lân
08.9.2014
 
11
Vinc.
Phạm Văn Tú
08.9.2014
 
12
Vinc.
Phạm Văn Thặng
08.9.2014
 
13
Vinc.
Nguyễn Văn Thành
08.9.2014
 
14
Vinc.
Nguyễn Văn Thắng
08.9.2014
 
15
Vinc.
Đào Văn Phương
08.9.2014
 
16
Vinc.
Phạm Văn Cận
08.9.2014
 
17
Vinc.
Trần Văn Tiên
08.9.2014
 
18
Vinc.
Trương Văn Mạnh
08.9.2014
 
19
Vinc.
Nguyễn Văn Trường
08.9.2014
 
20
Vinc.
Phạm Văn Đương
08.9.2014
 
21
Vinc.
Trần Văn An
08.9.2014
 
22
Vinc.
Nguyễn Văn Hiệt
08.9.2014
 
23
Vinc.
Trần Văn Vinh
08.9.2014
 
24
Vinc.
Phạm Văn Thuyên
08.9.2014
 
25
Vinc.
Nguyễn Văn Thực
08.9.2014
 
26
M.
Phạm Thị Mơ
08.9.2014
 
27
Vinc.
Trần Văn Tuyên
08.9.2014
 
28
Vinc.
Trần Văn Điền
08.9.2014
 
29
Vinc.
Trần Văn Trung
08.9.2014
 
30
M.
Phạm Thị Mỳ
08.9.2014
 
31
Vinc.
Nguyễn Văn Tuyền
08.9.2014
 
32
M.
Trần Thị Sa
08.9.2014
 

BTT GP

Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét