Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Danh sách các chức vụ trong Giáo phận, các linh mục thuyên chuyển và lịch thuyên chuyển

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014
BTT GP
Tin Liên Quan
Xem Trên Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét