TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ


     Đức Thánh Cha Piô XI đã tuyên bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8/12/1854. Sau đó 3 năm 3 tháng rưỡi, vào ngày 25/3/1858, ở Lộ Đức, lần đầu tiên trong các lần Đức Mẹ hiện ra trước đó, và cũng là lần duy nhất cho cả những lần hiện ra sau đó, như có ý để công nhận tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ đã tỏ cho chị thánh Bernadetta biết một danh xưng biểu hiệu con người của Mẹ nhất, đó là: Mẹ là Sự Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Thế nhưng, tại Fatima, vào ngày 13/6/1917 và 13/7/1917, 3 em Thiếu Nhi Fatima là Lucia, Phanxicô và Giaxinta đã được Đức Mẹ tỏ cho biết là: Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ở đây, Fatima, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội không còn được gắn liền với con người của Mẹ Maria nữa, mà là với Trái Tim Mẹ. Tại sao Trái Tim Mẹ ở Fatima là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội là Trái Tim như thế nào?
Để tìm hiểu vấn đề này, trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu nguyên về bản chất (ý nghĩa), vai trò (đặc ân) và giá trị (tác dụng) của sự kiện (mầu nhiệm) Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Mẹ Maria.
Ý Nghĩa của Mầu Nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội
Vô Nhiễm Nguyên Tội tức là không mắc tội tổ tông. Đã nói là không, chứ không phải là khỏi, tức là nói đến sự kiện ngay từ khi được đầu thai trong lòng mẹ, một con người đặc biệt nào đó đã không hề bị chính tội nguyên tổ cùng với tất cả mọi tì vết lẫn hậu quả của nó truyền nhiễm một tí nào cả.
Trường hợp của thánh Gioan Tẩy Giả, như vẫn được suy diễn và cắt nghĩa là, thánh nhân, người nam cao trọng nhất trong các người nam được người nữ sinh ra (Mathêu 11:11), vị Tiền Hô làm phép rửa cho chính Chúa Cứu Thế ở sông Giọc-Đan (xem Mathêu 3:15), được khỏi nguyên tội khi thánh nhân nhẩy mừng trong lòng mẹ ngài là bà thánh Isave (xem Luca 1:41,44), lúc mẹ ngài nghe lời chào của Mẹ Thiên Chúa đến thăm (Luca 1:43). Trường hợp được khỏi nguyên tội nơi thánh Gioan Tẩy giả khác với trường hợp của Kitô hữu khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội ở chỗ, thánh nhân được khỏi nguyên tội trước khi Chúa Kitô hoàn tất sứ mệnh cứu độ trần gian của Người trên thập giá.
Còn trường hợp không mắc nguyên tội thì chỉ có duy nhất một mình Trinh Nữ có phúc hơn mọi người nữ (Luca 1:28,42), Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh con trai, đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao (Luca 1:31-32), đó là Mẹ Maria đầy ơn phúc (Luca 1:28) được mà thôi. Và, một khi không hề nhiễm vương nguyên tội như thế, thì, theo lý, phải không nhiễm vương ngay từ khi được đầu thai, bằng không, lại rơi vào trường hợp khỏi của thánh Gioan Tẩy Giả, dù được khỏi ngay từ trong lòng mẹ.
Mẹ Maria Không nhiễm nguyên tội ngay từ khi được đầu thai trong lòng mẹ của Ngài là gì, nếu không phải, Mẹ Maria chỉ được Vô Nhiễm Nguyên Tội khi khởi sự đầu thai mà thôi, chứ không phải trước đó, cũng như, theo giáo lý, linh hồn con người không phải là một yếu tố làm nên bản tính con người được Thiên Chúa dựng nên sẵn, chờ cho đến khi có xác thì nhập vào cho thành một con người.
Mẹ Maria không nhiễm nguyên tội ngay từ khi được đầu thai trong lòng mẹ của Ngài cũng không phải là khi thân xác của Ngài là yếu tố, như ở nơi mọi người, vốn có trước linh hồn là yếu tố được Thiên Chúa, khi tới thời giờ ấn định, trực tiếp dựng nên và phú nhập vào nó, mà là chính lúc linh hồn của Mẹ bắt đầu nhập vào xác của Mẹ. Theo Đức Mẹ mạc khải riêng cho bà đáng kính Maria D'Agreda trong cuốn Thiên Đô được bà viết từ thế kỷ 17 và được chính các Đức Giáo Hoàng (Innocente XI, Alexander VIII, Clement IX, Benedict XIII, Benedict XIV và Clement XIV) chuẩn nhận và khuyến khích đọc, thì xác của Mẹ bắt đầu được thụ thai vào ngày Chúa Nhật và chỉ 7 ngày sau (thay vì 80 ngày đối với phái nữ), tức vào Ngày Thứ Bảy trong tuần, thì linh hồn của Mẹ nhập vào xác Mẹ, làm nên chính con người Mẹ.
Phải chăng, vì thế mà, trong Giáo Hội, từ trước đến nay, Ngày Thứ Bảy vẫn được coi là Ngày của Mẹ, Ngày dùng để kính Mẹ? Đối với Mẹ Maria, phải chăng, Ngày Thứ Bảy là Ngày Mẹ được Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên Mẹ đã chọn ngày này, mà Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng là tiêu biểu, để con cái Mẹ làm việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, như Mẹ tỏ ý muốn với chị Lucia vào ngày 10/12/1925 tại Pontevedra, Nước Tây Ban Nha.
Đặc Ân của Mầu Nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội
Thật ra, theo bình thường, một khi được sinh vào trần gian như một con người là giòng dõi Adong và Eva sau khi cả hai đã sa ngã phạm tội mất lòng Chúa, vì mặc lấy bản tính đã bị hư đi bởi nguyên tội, Mẹ Maria cũng bị nhiễm vương nguyên tội như tất cả mọi người. Đằng này, Mẹ không bị nhiễm nguyên tội một tí nào cả. Có nghĩa là Mẹ được hưởng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội vậy.
Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội không phải là đặc ân ch<145> làm cho Mẹ được hưởng những gì mà, nếu không ăn trái cấm, hai nguyên tổ nói riêng và cả nòi giống loài người nói chung, vẫn được hưởng trong vườn địa đường. Đó là những đặc ân về phương diện siêu nhiên cũng như tự nhiên, phương diện bao gồm cả bề trong là lý trí và ý muốn của con người, cũng như bề ngoài là hành động và sự sống.
Về phương diện siêu nhiên, thì được ở trong sự công chính nguyên thủy, không biết đến tội lỗi là gì, mà cuộc sống trần truồng hồn nhiên không biết xấu hổ là tượng trưng (xem Sáng Thế Ký 2:25).
Về phương diện lý trí, trí khôn bẩm sinh được thông minh, không cần phải học hành cũng biết tất cả những gì trong phạm vi quyền hạn của mình, mà việc đặt tên cho muông thú là tượng trưng (xem Sáng Thế Ký 2:19).
Về phương diện ý muốn, lòng muốn bẩm sinh luôn tự do, hướng thượng và có hiệu nghiệm: tự do như muốn ăn bất cứ cây nào trong vườn như được phép (xem Sáng Thế Ký 2:16-17), hướng thượng như trần truồng mà không hướng chiều về ham mê nhục dục, và có hiệu nghiệm như đặt tên cho thú vật thế nào thì ra như vậy.
Về phương diện hành động, việc làm của con người, dù có phận sự canh tác và coi sóc vườn (Sáng Thế Ký 2:15), họ vẫn thảnh thơi vui sống một cách thanh nhàn trong và nhờ quyền hạn cai trị cá biển, chim trời và tất cả mọi sinh vật di động trên mặt đất (Sáng Thế Ký 1:28).
Về phương diện sự sống, thân xác của con người, dù có sống bao lâu và làm việc đến mấy trên thế gian này đi nữa, cũng sẽ không bao giờ bị tật nguyền bệnh hoạn, bị già nua tuổi tác và cuối cùng là tro bụi sẽ phải trở về với bụi tro (Sáng Thế Ký 3:19).
Trái lại, đối với tất cả những đặc ân siêu nhiên cũng như tự nhiên mà hai nguyên tổ được hưởng ngay từ ban đầu, và, nếu không sa ngã, sẽ vĩnh viễn được hưởng này, Mẹ Maria, với Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của mình, còn được hưởng hơn thế nữa.
Về phương diện siêu nhiên, Mẹ được đầy ơn phúc hơn hai nguyên tổ, ở chỗ, Mẹ được Thiên Chúa ở cùng ngay từ khi Mẹ đầu thai trong lòng bà thánh Anna. Mà, việc Thiên Chúa ở cùng Mẹ đây vượt trên việc Thiên Chúa ở với hai nguyên tổ khi các ngài chưa ăn trái cấm. Thiên Chúa ở với nguyên tổ ngay từ ban đầu là vì nguyên tổ, khi chưa phạm tội, còn là một tạo vật giống Đấng đã dựng nên mình theo hình ảnh Ngài (xem Sáng Thế Ký 1:26). Trong khi đó, Mẹ được Thiên Chúa ở cùng với tư cách là Mẹ Thiên Chúa.
Mẹ Maria được Thiên Chúa ở cùng với tư cách Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nghĩa là, vì Mẹ được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa mà Mẹ được Ngài ở cùng, qua Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban cho Mẹ. Được Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội vì được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa nghĩa là gì, nếu không phải, nhờ được kết hiệp với Ngôi Lời nhập thể, từ đời đời trong thượng trí Thiên Chúa cũng như khi đến thời gian ấn định (Galata 4:4), mà Mẹ đã được Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Ngôi Lời nhập thể đầy ân sủng và chân lý (Gioan 1:14), Đấng đã đến cho chiên được sống và sống viên mãn hơn (Gioan 10:10), vì thế, nhờ được trọn vẹn kết hiệp với Ngôi Lời nhập thể một cách hoàn hảo hơn mọi người nữ, hơn hết mọi người, mà Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã đầy ơn phúc, một mức độ ơn phúc tuyệt đỉnh so với mức độ ơn phúc loài người có được nơi nguyên tổ của mình ngay từ ban đầu.
Được sinh ra với Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria thực sự là một con người mới được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa trong công chính và thánh thiện chân thật (Êphêsô 4:24), một con người hoàn hảo đạt đến tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô (Êphêsô 4:13).
Về phương diện tự nhiên, với Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, theo đức tin dạy, thân xác Mẹ trọn đời hoàn toàn trinh nguyên cả trước khi thụ thai Ngôi Lời nhập thể, đang khi sinh hạ Chúa Giêsu Kitô và sau khi hạ sinh Con Thiên Chúa làm người. Thân xác tuyệt đối trinh nguyên của Mẹ ấy, cũng theo đức tin dạy, đã được cùng với linh hồn vô nhiễm tội lên trời sau khi qua khỏi đời này.
Đối với vấn đề đau khổ và sự chết là hậu qủa tất yếu của nguyên tội (xem Sáng Thế Ký 3:16-19), với Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, đáng lẽ Mẹ Maria cũng được miễn trừ, tuy nhiên, dù có chịu đau khổ và chết đi nữa, lý do và mục đích của hai việc này nơi Mẹ Maria hoàn toàn thiện hảo.
Với Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria chịu đau khổ không phải là để đền tội lỗi của mình cho bằng để Đồng Công với Chúa Cứu Thế đền tội chung loài người. Và, cũng với Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria, theo cuốn Thiên Đô của đáng kính Maria D'Agreda, muốn chết cho giống với Con Mình, và chết hoàn toàn chỉ vì lòng yêu mến Chúa bên trong, một lòng mến Chúa quá sức chịu đựng tự nhiên của thân xác, khi không có ơn gìn giữ đặc biệt của Thiên Chúa nữa.
Tác Dụng của Mầu Nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội
Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, chẳng những làm cho Mẹ Maria được đầy ơn phúc về mặt siêu nhiên, và, về mặt tự nhiên, bề ngoài, Mẹ còn được hưởng những đặc ân Trọn Đời Trinh Nguyên và Mông Triệu Hồn xác. Ngoài ra, cũng về mặt tự nhiên, bề trong, Mẹ Maria, nhờ Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, còn được hưởng một tình trạng hoàn toàn quân bình giữa phần thượng và phần hạ, nghĩa là, nơi Mẹ không có đam mê, nhục dục và tính hư nết xấu gì cả, là những vết tích, những dấu xẹo của nguyên tội còn in lại đậm nét trên bản tính đã bị hư đi của con người.
Tuy nhiên, không phải vì không có đam mê, nhục dục và tính hư nết xấu như vậy, tức không có mầm mống tội lỗi trong mình, mà Mẹ Maria không thể phạm tội. Tại sao hai nguyên tổ, ngay khi còn ở trong tình trạng công chính nguyên thủy, nghĩa là chưa biết đến tội lỗi là gì, cũng đã có thể phạm tội, nếu không phải vì các ngài có tự do hay sao? Bởi đó, vì cũng có tự do, cho dù không có mầm mống tội lỗi làm cho Mẹ dễ sa ngã phạm tội như tất cả mọi phàm nhân trên đời, và dù có được Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội làm cho Mẹ như chắp cánh bay cao trên mọi sự ở đời này đã bị Satan tẩm độc đi nữa, Mẹ Maria cũng có thể phạm tội, nếu Mẹ lạm dụng tự do của mình để làm theo ý riêng của Mẹ hơn theo Thánh Ý Tối Cao của Thiên Chúa. Giả sử Mẹ không thưa Xin Vâng khi biết được Thánh Ý Chúa muốn Mẹ thụ thai và sinh Con Trai, đặt tên là Giêsu, thì sự gì đã xẩy ra!
Phải, Mẹ Maria chính là Người Nữ mà, theo sách Khải Huyền, đoạn 12, diễn thuật, bị Satan, sau khi hắn không làm gì được Người ở trên trời, là nuốt đi người Con Trai do Người sinh ra, lại bị nhóm thần lành đánh lộn nhào xuống đất, lùng giết cho đến cùng. Nhưng, Mẹ đã được ban cho đôi cánh đại bàng đã bay về nơi của Người, vượt xa tầm sát hại của hắn. Không phải hay sao, đôi cánh đại bàng này chính là biểu hiệu cho Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, đôi cánh làm cho Mẹ chẳng những thoát khỏi tầm sát hại của Satan chỉ bò bằng bụng (xem Sáng Thế Ký 3:14) ở dưới đất, mà còn làm cho Mẹ nhẹ nhàng và dễ dàng bay lên, như các thánh nói, tới giới tuyến của bản tính Thiên Chúa nữa hay sao!
Ý Nghĩa Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Qua tất cả những suy diễn về Mầu Nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội trên đây, chúng ta có thể dịch cụm từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như sau.
Phạm tội là gì, nếu không phải là làm điều mất lòng Chúa. Làm điều mất lòng Chúa là gì, nếu không phải là làm điều Chúa không muốn. Làm đièu Chúa không muốn là gì, nếu không phải là làm theo ý riêng của mình. Làm theo ý riêng của mình là gì, nếu không phải là làm thỏa mãn lòng yêu riêng mình. Vậy, tội lỗi là do và phát xuất từ lòng yêu riêng mình, và ở tại cũng như được biểu lộ qua ý riêng của con người.
Nếu Trái Tim vốn là biểu hiệu chính thức cho Tình Yêu, thì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria nghĩa là con tim của Mẹ, lòng muốn của Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa.
Chính vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria nói lên ý nghĩa là Tình Yêu Mẹ toàn hảo của Mẹ đối với Thiên Chúa như thế, mà Mẹ không thể nào chịu được cảnh loài người tội lỗi xúc phạm đến Đấng vô cùng chí tôn, chí ái. Do đó, để hòa giải giữa Thiên Chúa, Đấng bị xúc phạm với quyền báo oán kinh hoàng, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào trên loài người, nhất là những thành phần đang điên cuồng đâm đầu xuống hỏa ngục và châm ngòi chiến tranh, nếu Mẹ không lấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ ra để đền bù và bảo đảm phần rỗi đời đời cho riêng họ cũng như hòa bình cho chung thế giới.
Vào ngày 13/6/1917, Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ ra, lần đầu tiên trong Thánh Mẫu sử, cho 3 em Thiếu Nhi Fatima xem thấy, một Trái Tim với vòng gai nhọn quấn chung quanh, vì, như Mẹ cho chị Lucia biết vào ngày 10/12/1925 tại Pontevedra, tội lỗi của những kẻ vô ơn hằng liên lỉ đâm vào bằng những tội bội bạc và lộng ngôn của họ.
Vào ngày 13/10/1917, Mẹ đã nói lời cuối cùng để kết thúc biến cố Fatima, một lời trăn trối của lòng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vì hết tình yêu mến Chúa cũng như tận tình yêu thương con cái mình: Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi.
 

x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét